Zo werken wij

Organisaties en mensen laten excelleren is een uitdagende opgave. ProTrain helpt u hierbij graag. Gericht op resultaat, met oog voor de mens. Samen met u maken wij het vraagstuk glashelder, om daarna de meest effectieve aanpak te ontwerpen en in te zetten. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we resultaten behalen die er écht toe doen voor mens en organisatie. Dit doen we door intensief samen te werken met de opdrachtgever, maatwerk te leveren gericht op organisatie én deelnemer, leerzame en praktijkgerichte programma’s aan te bieden en oog te hebben voor wat de individuele deelnemer beweegt.

Oog voor mensen
In onze werkwijze staat de ontwikkeling van mensen centraal. ProTrain heeft niet alleen aandacht voor het verbeteren van competenties en gedrag, maar ook voor de drijfveren en waarden en de (soms hardnekkige) overtuigingen of emotionele aspecten die verandering in de weg staan. Het persoonsgerichte karkater van onze trainingen onderscheidt ons. Naast vaardigheden leren deelnemers veel over zichzelf: hun eigen houding en gedrag. Dit doen we scherp, eerlijk en met een groot hart voor de deelnemers. Zodat zij stevige stappen kunnen zetten in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Eigen verantwoordelijkheid

ProTrain kiest voor een actieve benadering waarbij deelnemers vooral zelf aan de slag gaan en van nieuwe ervaringen leren. Onze overtuiging is dat ieder mens een breed scala aan mogelijkheden heeft. Als trainer/begeleider/coach ondersteunen wij hen om deze mogelijkheden bij zichzelf te ontdekken en verder te ontwikkelen. We richten onze aandacht op wat deelnemers kunnen en willen, in plaats van op wat niet mogelijk is. Net als in hun eigen werksituatie, hebben deelnemers in de training eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed resultaat.

Resultaatgericht
Het resultaat staat voorop: ProTrain kiest daarom altijd voor werkvormen die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. Wij zorgen ervoor dat de trainingen toepasbaar zijn op de werkvloer. ProTrain sluit aan bij de individuele leerstijl van de deelnemer en zijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. We dagen deelnemers uit te oefenen in de training en dit vervolgens toe te passen in de praktijk, op een wijze die bij hen past. Zo maken deelnemers meteen een start met de borging van wat ze hebben geleerd.

Maatwerktraining
Dankzij onze jarenlange ervaring weten we dat een maatwerktraining of -coaching meerwaarde oplevert, zolang er sprake is van écht maatwerk. Oprechte aandacht voor uw organisatie en de situatie waarin deze verkeert is noodzakelijk. ProTrain geeft u deze aandacht graag!


Het effect van onze werkwijze
ProTrain begeleidt de deelnemer in het zelf vormgeven van het eigen leerproces. Daardoor levert de training ook na afloop rendement op: de deelnemer is in staat zichzelf scherp te houden, zonder afhankelijk te zijn van de trainer/begeleider/coach. Ook voor de organisatie is merkbaar dat de deelnemer aan zichzelf werkt. Met als resultaat: een meer zelfbewuste en effectief functionerende medewerker!