Zo kan het

AM Groep
Anton van den Hoed, Algemeen directeur
“Al enkele jaren schakelen wij ProTrain in. In eerste instantie voor het organiseren van outdooractiviteiten tijdens teamsessies. Sinds 2008 werken we intensief samen. Zo zijn bijvoorbeeld alle leidinggevenden (circa vijftig) getraind op het bekennen van kleur, keuzes maken en jezelf committeren aan de doelstellingen van de organisatie. Als vervolg hierop heeft ProTrain per afdeling trainingen verzorgd, gericht op cultuurverandering met de titel ‘Vertrouwen, Verbinden en Samenwerken’. De uitkomsten zijn besproken met het management. De trainingen hebben zowel bij de deelnemers als bij het management nieuwe inzichten gebracht die bijdragen aan een verdere professionalisering van onze organisatie. Wij ervaren ProTrain als een flexibele organisatie die luistert en meedenkt in het maken van maatwerk voor een team of organisatie. Waar nodig spelen de trainers makkelijk in op (veranderende) situaties. Ook de vele outdoorprogramma’s van ProTrain  hebben onze medewerkers altijd als creatief, uitdagend en leerzaam ervaren.”
 

Flextronics Global Services Venray
Geert Valckx, Director Operations

“Al zo’n tien jaar werk ik – bij verschillende werkgevers – samen met ProTrain. Telkens weer lukt het hen om goed te luisteren naar de probleemstelling en in goed overleg te komen tot een oplossing. Vanuit een gedegen kennis en ervaring levert ProTrain maatwerk. Het afdraaien van een standaardprogramma komt gelukkig niet voor. Ik heb buitengewoon goede ervaringen met korte workshops, met kennisoverdracht en educatieve spelvormen. Maar ook een breed opgezet opleidingsprogramma voor het hele bedrijf is goed geslaagd. Voor mij is ProTrain een ideale partner om mijn organisatie én mijn mensen beter te maken.”
 

Gemeente Leudal
D.J.E. Noppers, Directeur Bedrijfsvoering

“ProTrain heeft de opdracht van het aanbestedingstraject ‘Adviseurs volwaardig! van de gemeente Leudal verkregen’. Het traject was gericht op het maken van een kwaliteitsslag; het herkennen, erkennen en eigen maken van vaardigheden die horen bij de rol van volwaardig adviseur. Vooral de voorgestelde werkwijze en het borgen van de resultaten van de training in individuele follow-up gesprekken sprak ons aan. ProTrain heeft waargemaakt wat ze beloofden: bekwaamheid van de trainers, het leveren van maatwerk, aandacht voor het individu, goede feedback naar mij als opdrachtgever met respect en veiligheid naar de deelnemers/ adviseurs. En dat terwijl onze adviseurs duidelijk en zonder eromheen te draaien een spiegel is voorgehouden. De visie en aanpak van ProTrain is niet theoretisch of standaard, maar gericht op de wens van de klant. Kortom; alle lof! De gemeente Leudal heeft de rol van adviseur duidelijk op de kaart weten te zetten.”
 

GDF SUEZ centrale Gelderland
Paul Custers, Deputy plantmanager

“Voor het traject Continu Verbeteren zochten we een aangepaste opleiding om gedragscompetenties als samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen verder te ontwikkelen. De opleiding moest geënt zijn op de bestaande cultuur en het profiel van medewerkers. Met relatief veel ‘doeners’ in de organisatie, kozen we een methode waarin ze al doende konden leren. De aanpak van ProTrain is fris en innovatief. Ze gaan de discussie niet uit de weg. Een speciale dynamiek tussen de twee trainers tilt de kwaliteit van de sessies naar een hoger niveau. In de door ProTrain zelf ontwikkelde oefening ‘pipeline management’ zijn alle processtappen verweven om via de groepsdynamiek tot een efficiënt resultaat te komen. Aspecten als leiding nemen, ontwerpen, afspraken maken, opvolgen en plannen zitten erin. Deelnemers hebben het ervaren als ‘spelend leren’; het kwam niet bedreigend over. De teams zijn erg positief over de opgedane ervaringen. Kortom: leuk, leerzaam, ludiek… zeker een aanrader!”