Workshops

Iemand die goed functioneert, praat mee, denkt mee, pakt problemen aan, levert ideeën en is in staat adequaat om te gaan met veranderende situaties. Zo’n medewerker werkt met plezier en draagt bij aan een goede werksfeer.

ProTrain biedt een aantal korte workshops aan van één dagdeel (3,5 uur), waarbij de focus ligt op de versterking van de persoon in zijn of haar functie (persoonlijke effectiviteit).

Voor aanvang van de workshop krijgt de deelnemer achtergrondinformatie en een voorbereidende opdracht. Daardoor kunnen we meteen effectief aan de slag. De workshop zelf gaat in op het thema en legt een link met de eigen werkpraktijk. Het accent ligt op het verwerven van nieuwe inzichten en het zich eigen maken van vaardigheden. Om het geleerde daadwerkelijk in de werksituatie toe te passen, krijgt de deelnemer een op zijn situatie toegespitste praktijkopdracht mee. 
 
Enkele voorbeelden:

 • Timemanagement
  Heeft u het gevoel te veel in te weinig tijd te moeten doen, zonder dat de energie die u erin stopt het gewenste resultaat oplevert? De workshop timemanagement geeft inzicht in de eigen tijdsbesteding, maakt zichtbaar welke verandering het meeste effect heeft én geeft houvast om in de praktijk de eerste stappen te zetten.
   
 • Aansluiten bij de communicatie van de ander
  Ieder mens heeft zijn eigen unieke stijl van communiceren. De workshop geeft inzicht in uw eigen stijl van communiceren en laat zien hoe u vanuit die stijl optimaal kan aansluiten bij de stijl van een ander, zodat er een effectievere en plezierigere samenwerking ontstaat.
   
 • Nee zeggen met behoud van relatie
  Kunt u moeilijk nee zeggen? De workshop geeft inzicht hoe u kunt opkomen voor uw persoonlijke belangen en wensen op een opbouwende manier. Een trainingsacteur biedt de mogelijkheid om situaties te oefenen.
   
 • Omgaan met meningsverschillen
  Waar mensen samenwerken, komen spanningen en meningsverschillen voor. De workshop biedt praktische handvatten om effectief en daadkrachtig te reageren bij meningsverschillen: hard op de inhoud en zacht op de relatie.
   
 • Oefenen met feedback geven
  Vindt u het lastig om te kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel goed is? De workshop geeft inzicht hoe je op een goed en eenvoudige manier terugkoppeling kunt geven.
  Er is ook een variant voor leidinggevenden: ‘oefenen met het voeren van correctiegesprekken’.
   
 • Situationeel leidinggeven
  Elke medewerker heeft een bepaalde stijl van leiding nodig. De workshop leert u de theorie van situationeel leidinggeven effectief toe te passen en geeft tips om uw eigen gedrag bewuster en effectiever in te zetten.