Training

Uw organisatie is succesvol als de organisatiedoelen en de talenten van medewerkers perfect matchen. Daarom richten we ons op het sturen van organisatieveranderingen én op het organiseren van leerprocessen. Zo kunt u de talenten van uw medewerkers beter benutten.

ProTrain stimuleert u om het beste uit uzelf, uw mensen en daarmee uit uw organisatie te halen. Samen met u formuleren we de juiste probleemstelling en de best passende aanpak. Afgestemd op uw werksituatie voor een optimaal leerrendement. Onze manier van werken is nuchter en no-nonsense, concreet en indringend, maar met gevoel voor humor en flair. De werkvormen die we toepassen zijn vernieuwend, verrassend en inspirerend.

ProTrain biedt trainingen aan op het gebied van:

  • Organisatie & management
  • Leidinggeven
  • Communicatie
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Organisatiecultuur
  • Competentieontwikkeling