Teamontwikkeling

Wat is het geheim van een effectief team? Waarom is het ene team wel succesvol en het andere niet? Onduidelijke doelstellingen en taakverdeling, gebrekkige communicatie en ingesleten gewoonten kunnen de kwaliteit én het resultaat van samenwerking negatief beïnvloeden.

Voor teams organiseert ProTrain intensieve teambuildingsprogramma’s waarin we een gezamenlijke diagnose van de samenwerking maken. Zaken die de effectiviteit van het team belemmeren, komen duidelijk in beeld. Het team onderzoekt welke koers ze kan varen om het gewenste resultaat te bereiken. Concrete, meetbare en harde afspraken helpen het team op weg. We werken samen aan een context en sfeer waarin diepgang, resultaten, humor en vertrouwen tot uiting komen.

Met het hele team in beweging komen staat centraal in onze aanpak voor teamontwikkeling. Aan de hand van opgedane ervaringen en zorgvuldig opgebouwde (zelf)kritiek vergroten teamleden het inzicht in zichzelf en leren zij de samenhang met de omgeving te zien.

Enkele voorbeeldcases:

 • Het Sterrenrestaurant
  Grote drukte, veel nieuwe ontwikkelingen en een verdubbeling van de personele bezetting! Een multidisciplinair team in de GGZ is op zoek naar een duidelijke richting en handvatten voor verdere ontwikkeling van de afdeling en een effectievere manier van communiceren. In twee bijeenkomsten loopt de metafoor van het runnen van een Sterrenrestaurant als rode draad door het programma. Op een speelse manier inventariseren we wensen en verwachtingen over de samenwerking, taken en verantwoordelijkheden. Vervolgens bespreken we of iedereen tevreden is over de functie en plaats binnen het restaurant of dat je een andere functie of taakinhoud ambieert. We sluiten de eerste dag af met een persoonlijk actieplan. Tijdens de tweede bijeenkomst focussen we op de menukaart en op de kwaliteit van het restaurant. Welke gerechten en specialiteiten bieden we aan? Moet de menukaart uitgebreid of ingekort? Welke kwaliteit streven we na? Kan ons team aan deze kwaliteitseisen voldoen? We sluiten af met een vergadering over het samenstellen van de nieuwe menukaart, waarin we concrete actiepunten benoemen. Als ludieke afsluiting staat ’s avonds ‘Samen koken’ op het programma, waarbij teamleden zelf een ‘sterrenmaaltijd’ op tafel toveren!
   
 • Samen varen wij er wel bij
  Een onlangs samengesteld team van een overheidsinstantie ondervindt veel hinder van botsende culturen, tegengestelde belangen en verschillen in normen en waarden. We zoeken overeenstemming over een gezamenlijke koers en afstemming van taken en verantwoordelijkheden. Met uitdagende en ludieke activiteiten onderzoeken en inventariseren we persoonlijke visies, verwachtingen en kwaliteiten. We leggen een aantal concrete afspraken vast, onder andere over een betere onderlinge afstemming en duidelijkere afspraken. In een tweedaagse teambuilding later aan boord van een groot zeilschip, staan de communicatie en samenwerking tussen de teamleden centraal. De opdracht: als team de koers bepalen (doelen stellen, keuzes maken) en het zeilschip zelf in beweging krijgen en houden (taken en verantwoordelijkheden verdelen, afspraken maken, feedback geven en bijsturen). Met deze metafoor krijgen alle medewerkers meer zicht op de eigen én elkaars kwaliteiten en valkuilen. Aan boord opgedane inzichten en ervaringen zijn vertaald naar concrete afspraken op de werkvloer, waardoor meer werkplezier, een hogere productiviteit en meer respect voor elkaar ontstaan.
   
 • Samen het bos in!
  Een communicatieafdeling van een overheidsinstantie heeft vanwege fusies en bezuinigingen een veranderde positie binnen de organisatie. Tijdens een driedaagse sessie op locatie onderzoeken we eerst samen het nieuwe taakgebied, dat we gedetailleerd in kaart brengen. Verder inventariseren we ieders persoonlijke kwaliteiten en de kwaliteiten en valkuilen van de afdeling. In een uitdagende wandeltocht door de Belgische Ardennen moet het team op weg naar het eindpunt allerlei obstakels (samenwerkingsoefeningen) overwinnen. De zware tocht maakt veel emoties los en resulteert in een zeer openhartig, confronterend en verhelderend gesprek tussen de teamleden. De afsluitende dag gebruiken we om de opgedane ervaringen en bereikte resultaten te bundelen en te vertalen in concrete (persoonlijke) actieplannen. De werksfeer is verbeterd, er is een productievere werkwijze en een meer herkenbare rol van de afdeling binnen de organisatie.