Organisatieontwikkeling

Uw organisatie is continu in beweging. Zij krimpt, groeit, vernieuwt of past zich aan. U bent op zoek naar ambitieuze strategieën, maar ook naar een praktische vertaalslag. U wilt een verandertraject dat werkt.

Organisatieontwikkeling begint met een gedegen diagnose: in welke ontwikkelingsfase bevindt uw organisatie zich? Welke knelpunten en dilemma’s komt u tegen? Wat vraagt de omgeving? En zijn uw teams en medewerkers klaar voor een nieuwe koers?

Het goed leren kennen van de organisatie helpt ons te komen tot een duidelijke vraagstelling, een heldere strategie en een passend ontwikkeltraject. Voor de organisatie in zijn geheel, teams of samenwerkingsverbanden binnen de organisatie en/of de individuele medewerker biedt ProTrain een optimaal aanbod. Van managementgames tot teamtrainingen en van individuele coaching tot loopbaanbegeleiding.