Jij bepaalt de koers

Uitdagingen komt iedereen tegen in het leven. Zowel privé als op het werk. Ik ben ervan overtuigd dat niet de omstandigheden bepalen hoe we ons voelen, maar de manier waarop we er naar kijken. We hebben wellicht niet altijd controle over gebeurtenissen, maar we kunnen wel zelf bepalen hoe we erop reageren. Als we focussen op wat we kunnen beïnvloeden in plaats van waar we niets aan kunnen veranderen, dan zijn we op de goede weg. Jouw keuzes en ontwikkeling zijn jouw verantwoordelijkheid. Jij bepaalt je eigen koers. Ik help jou als individu, teams en organisaties bij het maken van de juiste keuzes om gewenste veranderingen in gang te zetten.

Doelgericht, met oog voor de mens

Als (team)coach en adviseur ondersteun ik verander- en ontwikkelingsprocessen. De focus ligt daarbij op wat je wil veranderen en bereiken. Samen analyseren we belemmeringen en onderzoeken we kansen en mogelijkheden. Wat past het best bij jou of het team en wat is nodig om de volgende stap te kunnen zetten? Ik luister, daag uit, observeer, stel vragen en geef suggesties.

“De windrichting kunnen we
niet veranderen, maar wel
de stand van de zeilen”

Ivo van Wijk

Je zult mij leren kennen als een betrokken coach die goed aansluit bij wat er op dat moment nodig is. Nieuwsgierig, eerlijk en humorvol, maar ook pragmatisch, analyserend en resultaatgericht. Ik leer je toekomstgericht naar jezelf te kijken, richting te geven en zelf op te lossen. Zo houd je ook op de lange termijn grip op je leven en werk. Samen formuleren we voor jou, jouw team of organisatie een passende en realistische aanpak. Daarbij focussen we vooral op het doel en gebruiken we de route om daar te komen als ‘practice-based learning’.

Nobco EMCC Coachfinder

Coaching en Advies

Als coach en adviseur werk ik nauw samen met mijn klanten. Prangende vraagstukken lossen we zo snel mogelijk op. Zo ontstaat er meteen lucht voor iets nieuws. Vervolgens gaan we aan de slag met veranderingen die langer doorwerken. Deze aanpak zorgt ervoor dat individuele medewerkers méér grip krijgen op leven en werk, teams op weg gaan naar zelforganisatie en organisaties zich ontwikkelen naar zelfsturing.

Individuele coaching

Wil je krachtiger, doelgerichter en effectiever functioneren? Wil je weten wie je bent, waar je staat en waar je naar op weg bent? Of is er een ander aspect dat je onder de loep wil nemen? Dan is individuele coaching dé manier om jezelf beter te leren kennen, nieuwe inzichten op te doen en actiegerichte stappen te leren zetten.
Het personal coaching traject begint met het formuleren van een duidelijk doel en het benoemen van verwachtingen. Verder ga je aan de slag met ontwikkelingsvragen: Waar loop je tegenaan? Wat belemmert je? Hoe zou je je willen ontwikkelen? Wat wil je bereiken? Op basis van concrete werksituaties leer je hier op een andere manier mee om te gaan.


Team coaching

In elk team komen verschillende karakters, talenten en ego's samen om een afgesproken doel te realiseren. Daarbij heeft iedereen vaak een eigen zienswijze. Dat hoeft niet per se negatief te zijn; diversiteit geeft juist kracht. Daarom hebben we in de teamtrajecten naast de gezamenlijke focus ook altijd aandacht voor het individu.
Met teamcoaching leren teamleden gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de resultaten. Het team leert besluiten te nemen op basis van consensus, met respect voor de diversiteit en voor ieders kwaliteiten. Het team zal beter in staat zijn samen tot werkbare oplossingen te komen en resultaten neer te zetten.


Business- en organisatiecoaching

Als business- en organisatiecoach adviseer en begeleid ik traditionele, hiërarchische organisaties bij het omvormen naar een zelfsturende organisatie. Zelfsturing leidt tot meer medewerkerstevredenheid en minder regelgeving. Dit zorgt voor effectievere samenwerking en betere afstemming en resulteert in meer kwaliteit, efficiency, kostenbesparing en een hogere klanttevredenheid.

 

De voordelen van een zelfsturende organisatie:

  • Teams functioneren op basis van een duidelijke koers en heldere kaders;
  • Managers en de ondersteunende diensten vervullen een faciliterende rol. Het primaire proces is leidend;
  • Teams krijgen regelruimte om zelf te bepalen ‘hoe’ het werk te organiseren en problemen op te lossen. Dit geeft méér (zelf)vertrouwen;
  • Een zelfsturende organisatie denkt mét en niet vóór de teams.